Skip to main content


Je eigen ActivityPub server


Je kan heel eenvoudige een ActivityPub server zelf opzetten. Als je een Wordpress site kan "installeren" kan je ook een Friendica server opzetten. Oftewel wat heb je nodig, webruimte, database en een domein. Zie https://friendi.ca/resources/installation/ voor de complete uitleg. #activitypub #friendica
This entry was edited (5 months ago)

2 people reshared this

@msjl welcome, have fun using it and running your server.
@msjl